Tại công ty cổ phần Công nghệ PSV Home, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của khách hàng một cách tối đa. Chính sách bảo mật thông tin này được thiết lập để đảm bảo rằng mọi hoạt động liên quan đến thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân đều tuân thủ các nguyên tắc bảo mật cao nhất.

Thu thập thông tin

Thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc và các chi tiết thanh toán.

Dữ liệu kỹ thuật

Khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và thông tin về việc sử dụng sản phẩm.

Bảo mật dữ liệu

Lưu trữ an toàn

Thông tin cá nhân và dữ liệu kỹ thuật được lưu trữ trên các máy chủ của PSV Home an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

Truy cập hạn chế

Chỉ những nhân viên được ủy quyền tại PSV Home mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân, và họ chỉ có thể sử dụng thông tin đó để thực hiện công việc liên quan.

Mật khẩu mạnh mẽ

Các tài khoản đều yêu cầu sử dụng mật khẩu mạnh và được khuyến khích thay đổi định kỳ. PSV Home sẽ thông báo tới khách hàng thường xuyên.

Sử dụng thông tin

Mục đích sử dụng

Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ, cũng như để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và phát triển sản phẩm mới.

Không chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ khi cần thiết theo luật pháp hoặc để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Tuân thủ luật pháp

Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm cả Nghị định An ninh mạng và các hướng dẫn của cơ quan quản lý liên quan.

Cập nhật chính sách

Chúng tôi có quyền cập nhật và điều chỉnh chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước, để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ theo những thay đổi trong pháp luật và công nghệ.

Chính sách bảo mật thông tin tại PSV Home thể hiện cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân và là sự đảm bảo cho sự tin tưởng của khách hàng vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.